Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.08.2010 11:59 - Авесалом Подводни - КАБАЛА НА ЧИСЛАТА
Автор: galatceq Категория: Хоби   
Прочетен: 12091 Коментари: 22 Гласове:
44


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

ВЪВЕДЕНИЕ

НАЧАЛО

1

ЕДИНИЦА - Абсолюта, единния Бог, потенциал, уединение, творческо начало, непроницаемост,

непредсказуемост.

КОМЕНТАР. Единицата символизира непроявеното творческо начало, заключено

вътре в човека. Тя е присъщо затворена - за разлика от тройката. Такова например е

уединението на съзряващата мисъл, която не се нуждае от нищо друго освен от пълно

усамотение. Това е зърното, зародишът, потенциалната възможност за бъдеща изява от

всякакъв вид. Единицата е абсолютно непроницаема, тя е черна кутия, в която с течение на

времето може да се случи нещо, но да се прозре вътре в нея е невъзможно.

Единицата е потенциална реалност и по-точно - възможна мисъл и енергия, които

могат да се освободят във всякакъв вид, без да се знае предварително точно какъв.

Изявите на единицата на ниско ниво може да се представят като свобода и енергия на

злото, т.е., на активните инволюционно и хаотично начало, по-точно на онова, което

подхранва тяхната творческа мощ. Обаче последното е преимуществено вторично по от-

ношение на пo-висшите прояви на единицата (творчеството на доброто), тоест обикновено

злото повтаря идеите на доброто, но в ограничен, принизен вид, като използва най-

различни допълнителни хитрости. При това - независимо от нивото - единицата винаги при-

тежава всички тези качества, включително непроницаемост и непредсказуемост, така че

дори висшите духовни йерархии не са в състояние да предскажат точно коварните замисли

дори и на най-незначителното дяволче.

Единицата символизира Абсолюта като универсално пораждащо творческо начало,

както и всеки негов образ в който и да е план на Вселената, т.е., изходния момент на всеки

творчески процес и раждане на новото. Единицата е като художниците, които подреждат

четките пред статива, като възпитателите, вселяващи истината в детските души. Нито

едните, нито другите, нито който и да е на света знае какъв резултат ще се получи, но в

някакъв момент става приобщаване към Абсолюта или обратно - може да се смята, че тук

Абсолютът моделира (възсъздава) себе си в конкретни условия.

Единицата е загадъчна, изпълнена със смисъл, тя е затворена - намира се като че ли

извън времето и пространството, сякаш има собствено съществуване.

ПЪРВО НИВО

ИДЕИ

2

ДВОЙКА - отрицание, двойнственост, разпад, антагонизъм, противопоставяне, разединение,

поляризация, центробежност.

КОМЕНТАР. Най-общо операцията по прибавяне на единица (+1) означава излизане

отвъд пределите. В дадения случай 2=1+1 може да се тълкува като първоначална проява

на потенциала, който се съдържа в единицата - проява груба, несъвършена и най-вече

идваща по пътя на отрицанието. Това е бунт - на порасналото дете срещу родителите, на

Луцифер срещу Бога. Тук, особено на ниско ниво, е характерен антагонистичен дуализъм,

позиция на противопоставянето „или-или", която напълно отрича сътрудничеството - „и-и".

Под влияние на двойката са прозелитите1 в широкия смисъл на думата, тоест хората, които

едва са навлезли в нов егрегор, но вече страстно го пазят от останалия свят.

Характерната заблуда на двойката е впечатлението, че изчерпва целия потенциал на

единицата. В действителност това съвсем не е така, но магията на поляризацията,

заставяща световъприятието да става в черно-бели краски, в този случай е много силна и

освобождаването от нея не се получава до самия край.

За разлика от затвореността на единицата, двойката определено е отворена - по

подобие на магнита, привличащ частици с всякакъв заряд: положителен -към единия

полюс, отрицателен - към другия. На ниско ниво двойката символизира неустойчивост и

разпад на еволюционно низшите елементи. На пo-висше равнище тя олицетворява

неустойчивостта, свързана с колебанията между две противоположни (в някакъв смисъл)

състояния, които се възприемат като антагонистични и затова преходите носят страдание и

са дисхармонични, но всяко едно само по себе си е много определено и устойчиво. От

позицията на външен наблюдател обаче ситуацията изглежда тъкмо толкова устойчива,

колкото е промяната на годишните сезони - от лято към зима и обратно.

Изобщо двойката е дисхармонична. Това е антагонизъм, който може да се смекчи, но

не напълно, за да не се допуска състоянието „не мога нито с теб, нито без теб". Двойката

символизира двата полюса и напрежението между тях в празното пространство. Само раж-

дането на нещо трето може окончателно да разреди това напрежение.

Двойката е привлекателна, открита, напрегната и непълна.

1 Прозелит - яростен привърженик на религия. - Бел. Ред

3

ТРОЙКА - синтез, хармонията на дадено ниво, устойчивост, локална самодостатъчност,

центростремителност, адаптивност, период на времево разгръщане (xaрaктeриcтикa на

времевото измерение).

КОМЕНТАР. 3 = 2+1 - преодоляването на противопоставянето в двойката означава

раждане на нещо трето, което качествено променя картината на взаимодействие.

Извършва се синтез, в чиито резултат се получава троен съюз, напълно хармоничен за

неговите участници, но разположен в едната плоскост на битието - тройката символизира

плосък триъгълник, който се чувства прекрасно в своята равнина и не вижда -или игнорира

- останалото пространство.

Всички предишни вътрешни противоречия и външен антагонизъм са забравени.

Тройката в своята плоскост си е самодостатъчна и напълно устойчива. Противоположно на

двойката тя (в своята равнина) е затворена, но притежава характерни притегателни, хар-

монични качества. Тя извлича хармония от околния свят, присвоява си я, леко

пренастройвайки нея или себе си с цел по-добро усвояване. Изобщо тройката е много

адаптивна, но никога в своя вреда. Тя е привлекателна отвътре (т.е., за себе си), но също

така изглежда красива и хармонична отдалеч. Но когато тя успее да се добере до вас, ще

се прояви като хармоничен вампир-паразит - само ако не ви се отдаде да проникнете вътре

в нея или да я проработите като цяло.

Друго тълкуване на тройката - това е период на времево разгръщане на събитията,

тоест последователността на състоянията сатва, тамас, раджас - съзидание, оформление,

разрушение. Това е пълен цикъл на съществуване на всеки обект във времето на дадения

план, с други думи тройката е основна характеристика на измерението време. (Освен

времево има още хоризонтално и вертикално измерение. Техните характеристики са

съответно 8 и 7, вж. по-нататък.)

Тройката е вкоренена в потока на времето. Изглежда сякаш тя стои в началото, в

средата и в края. При това на ниско ниво на развитие тя постепенно забавя хода на

времето и изпада в летаргия. На високо ниво тройката избира турбулентното течение и го

стабилизира.

На вид тройката е красива, уверена в себе си, не-насилствена. Нейният интерес към

света е чисто егоистичен. Тя излъчва хармония в обкръжението, но в по-голяма степен я

притегля обратно при себе си.

ВТОРО НИВО

СЪЖИВЯВАНЕ

4

ЧЕТВОРКА - груба материализация, примитивната, ограничена форма, препятствие и импулс за

развитие.

КОМЕНТАР. 4 = 3+1- четворката означава разрушаване хармонията на тройката и

излизане отвъд плоскостта на нейното съществуване. Четворката символизира изходната

точка на еволюцията на дадения план, когато материално той е създаден, но процесът на

просветление на материята все още не е започнал. С други думи, тя въплъщава

ситуацията, когато духът, заключен в дадената форма, все още е напълно потенциален,

непроявен, а формата - напротив - е толкова материална, че по никакъв начин не е

съгласувана с него и е негов затвор - 4 (квадратът) е символ на затворническата решетка.

Друг вариант за символ на четворката е кръстът: разпятие на духа в материята, тоест

одухотворяване на неподготвената материална форма или въплъщаване на неподготвения

дух.

Четворката символизира мъчителното състояние, когато духът мъждука във формата.

Той вече (както винаги, от самото начало) е там, но някакси не успява да се устрои,__

формата не съответства на съдържанието, целта е непостижима с наличните средства.

Обаче четворката е стимул за разрешаване на проблемите: духът в първоначалната фаза е

прекалено страстен и прави различни опити да отстрани несъответствието. По този начин

четворката съхранява спомена за разрушената хармония на тройката и съдържа в себе си

източник на енергия, насочен към нейното възстановяване. И дори практически тази цел да

е недостижима, много от усилията на четворката се оказват конструктивни, макар тя да

достига не точно онова, към което се стреми. По пътя ще има много сривове, понеже за

първоначалния импулс към вертикален пробив четворката се оказва неподготвена -

средствата й са негодни.

4 = 2 + 2- към неразрешимия антагонизъм, присъщ на дадения материален план, се

добавя и противоречието между него и no-висшето равнище, а именно -антагонизмът дух-

материя. В резултат се получава устойчива конструкция (триъгълна пирамида), която сим-

волизира абсолютната липса на свобода.

4 = 1 + 3- хармоничната изява на Абсолюта винаги е опошляване и затормозяване на

неговите творчески възможности: царицата в стъклен замък. Казано по друг начин - на

високо ниво четворката символизира вселява-не на висш йерарх в плътните материални

слоеве.

4 = 3 + 1- четворката е преодоляване затвореността на тройката, изход с цена -

разрушаване на нейната хармония в следващото измерение, към което ще се наложи дълго

и трудно да се приспособява.

Четворката е ръбеста, грозновата, агресивна, способна на спонтанност, тя не се

страхува от трудностите, асоциална е, но със своята сила и специфично страстно обаяние

увлича след себе си.

5

ПЕТИЦА - оживление, изобретателност.

КОМЕНТАР. 5 = 4 + 1- петицата символизира преодоляването на невъзприемчивата

материалност на четворката като първа видима изява на духа в материята, с други думи -

нейното съживяване. В известна степен този живот може да бъде отрицание на формата, в

която се е зародил, и да послужи като начало за нейното разрушаване - така пораства мъх

върху камъните, увеличавайки техните цепнатини, но в действителност това е първа фаза в

развитието на духа, обвил се в плътна материална обвивка.

Петицата може да се тълкува като първа творческа изява на формата, прохождане в

адаптацията на духа към материята или начало на просветлението на материалния план,

или първа крачка по пътя на съгласуването на формата със съдържанието. Петицата е

принципно непредсказуема, нейните прояви приличат на появата на светлината над

пустата Земя в първа глава от книгата Битие. Обаче нейните творчески идеи увисват във

въздуха, защото й липсват сили да ги реализира - с това се занимава шестицата. Изобщо

нечетните числа (освен тройката) са по-оригинални и творчески, отколкото четните, които,

наследявайки двойката, са в известна степен затворени в себе си - както двата полюса на

магнита. Нечетните числа преодоляват тази непроницаемост чрез творческата енергия на

Абсолюта (2n + 1 - единицата символизира Абсолюта).

Петицата на ниско ниво - това е паразитен живот, чиято основа са не еволюционно

низшите изостанали форми, а напротив - по-високо развитата материя.

5 = 1 + 4 - материализация на Абсолюта, тоест животът в материална форма,

символизирай от петицата, в действителност е модел на цялата одухотворена Вселена, а

не някаква особена изява на творческото й начало.

5 = 2 + 3 - петицата символизира непримиримия антагонизъм на двойката. С други

думи - животът отстранява или смекчава най-дълбоките противоречия, появили се още в

момента на първата изява на Абсолюта (вж. описанието на двойката).

5 = 3+2 - петицата преодолява затвореността на тройката, като я поляризира. Това

отчасти нарушава хармонията (разбира се, не както при прибавяне на единица - т.е., в

четворката), но така тройката получава допълнително напрежение от енергийното поле и

се съживява.__

Петицата е обаятелна със своята непосредственост, изобретателна е, не уважава

авторитетите, нетактична е, обича свободата и независимостта, хитрува, за да се изплъзне

от натиска на императива по най-неочаквания начин. Тя е интересна на всички, но не се

задържа там, където й е скучно. Въпреки всичко не й достигат сили и има нужда от

подкрепа.

6

ШЕСТИЦА - оформяне на живота, хармония на материално-жизнено равнище; дом.

КОМЕНТАР. С шестицата завършва второто ниво - на материализацията. Тук става

окончателното оформяне на материята, създадена от четворката и съживе-на от петицата.

Символът на шестицата е пчелен кошер с пчелите и медените пити. Шестицата представя

хармонията на завършения съживен материален план. Това е идеалът на първично

възникналия живот, неговото идеално оформление. По такъв начин, ако тройката

представя хармонията на равнище идеи или общи принципи, то шестицата символизира

хармоничното равновесие на първия, най-примитивен материален план, който е минимално

одухотворен, тоест просто съживен.

Хармонията на шестицата - това е красотата на функционалната форма,

предназначена да поддържа живот: красотата на ядивната гъба, на добре направената

къща, на удобния стол, на добре защитения мравуняк.

6 = 5 + 1- шестицата решава основния проблем на петицата - беззащитността,

създавайки в живота комфортни условия, но и силно ограничавайки творческото й начало.

В крайна сметка, за безопасността се налага да се заплаща със загуба на

непосредствеността и непредсказуемостта.

6 = 4 + 2- проблемът с дисхармонията на четворката се решава с въвеждане на силна

поляризация в изостаналата материя и съпътстващото я силово поле: в него се образува

някакъв живот и получава адекватни форми.

6 = 3 + 3- животът възниква и се оформя при взаимодействието на две различни фини,

хармонични - всяка за себе си - реалности. Такива са примерно своеобразните ефекти,

възникващи при опит да се обединят теорията с практиката, всяка от които може да бъде

хармонична сама за себе си, но не и от гледна точка на другата. Шестицата е числото на

инженерите и изобщо на приложниците.

6 = 2 + 4- материализацията на противоречието го изглажда. Заключената в него

енергия създава живот и условия за съществуването му.
Гласувай:
44
01. universalnite000 - :) Интересна тема избра. И аз обичам ...
21.08.2010 12:12
:) Интересна тема избра . И аз обичам да събирам инфо за числата ;) Виж например тази версия : 1,4 и 7 - положителни, 2,5 и 8 - отрицателни ; 3,6 и 9 - неутрални !
цитирай
2. galatceq - :) Интересна тема избра. И аз обичам ...
21.08.2010 12:18
universalnite000 написа:
:) Интересна тема избра . И аз обичам да събирам инфо за числата ;) Виж например тази версия : 1,4 и 7 - положителни, 2,5 и 8 - отрицателни ; 3,6 и 9 - неутрални !

Не бях срещала такова тълкуване на числата . Но в нумерологията има най-различни хипотези ;)
цитирай
3. universalnite000 - :)) Няма как да се знаят всички тъ...
21.08.2010 12:26
:)) Няма как да се знаят всички тълкувания . Продължавам с още : 1,4 и 7 - киселина, 2,5 и 8 - основа , 3,6 и 9 - сол !
цитирай
4. mileidi46 - ????
21.08.2010 13:39
Suvsem se oburkax!!!
цитирай
5. galatceq - :)) Няма как да се знаят всички тъ...
21.08.2010 13:42
universalnite000 написа:
:)) Няма как да се знаят всички тълкувания . Продължавам с още : 1,4 и 7 - киселина, 2,5 и 8 - основа , 3,6 и 9 - сол !

Интересно :)
цитирай
6. galatceq - Suvsem se oburkax!!! Приятелко, ...
21.08.2010 13:43
mileidi46 написа:
Suvsem se oburkax!!!

Приятелко, не е лесно , защото има много и различни значения на числата . Аз самата още ги изучавам и не мога да кажа, че ги знам много добре . Но Авесалом Подводни е дал една от добрите гледни точки към тях. Поздрави и прегръдки :)
цитирай
7. universalnite000 - :))) Имам и още примери : 1 -ум, 2 - ...
21.08.2010 14:04
:))) Имам и още примери : 1 -ум, 2 - сърце, 3 -воля !
цитирай
8. iva2009 - Za6to samo do 6, kade sa drugite 4...
21.08.2010 16:21
Za6to samo do 6 , kade sa drugite 4isla :)
цитирай
9. galatceq - :))) Имам и още примери : 1 -ум, 2 - ...
21.08.2010 16:32
universalnite000 написа:
:))) Имам и още примери : 1 -ум, 2 - сърце, 3 -воля !

Мерси, мерси , този път ти ме допълваш и то добре :);)
цитирай
10. galatceq - Za6to samo do 6, kade sa drugite 4...
21.08.2010 16:33
iva2009 написа:
Za6to samo do 6 , kade sa drugite 4isla :)

Не стигна мястото в постинга и остават за следващ ! Ще ги пусна и тях ;)
цитирай
11. universalnite000 - Изучаването на смисъла на числата ...
21.08.2010 16:54
Изучаването на смисъла на числата изобщо не е лесно. Например Питагор ( въпреки високата степен на ученост ) е стигнал само до числото 4 ! А той се е обучавал при посветените в Сирия и Египет близо 18 години .
цитирай
12. galatceq - Изучаването на смисъла на числата ...
21.08.2010 17:01
universalnite000 написа:
Изучаването на смисъла на числата изобщо не е лесно. Например Питагор ( въпреки високата степен на ученост ) е стигнал само до числото 4 ! А той се е обучавал при посветените в Сирия и Египет близо 18 години .

Изненадваш ме - не знаех за Питагор . Значи истинските знания за числата са далеч по-сложни, отколкото ни ги дават в училища и университети ;)
цитирай
13. universalnite000 - ;) По начина на тяхното създаване ...
21.08.2010 17:48
;) По начина на тяхното създаване Първичните сили (от 1 до 9), от първото ниво на Всемира, по форма са подобни на числата, такива, каквито ги знаем днес, а големината на тези сили отговаря на големината на числата. Според Питагор “числата са корените на нещата и върху тях е основана Вселената”.
цитирай
14. galatceq - ;) По начина на тяхното създаване ...
21.08.2010 17:58
universalnite000 написа:
;) По начина на тяхното създаване Първичните сили (от 1 до 9), от първото ниво на Всемира, по форма са подобни на числата, такива, каквито ги знаем днес, а големината на тези сили отговаря на големината на числата. Според Питагор “числата са корените на нещата и върху тях е основана Вселената”.

Има и числа-деванагари , правилно ли помня ? От твоите постинги го научих ;)
цитирай
15. universalnite000 - Правилно. Произходът на цифрите е ...
21.08.2010 18:07
Правилно . Произходът на цифрите е санскритски и те се пишели със знаците “деванагари”.
цитирай
16. анонимен - kurva si mili4ka
21.08.2010 19:00
kurva si mili4ka
цитирай
17. mileidi46 - I ti kak pozna mili4ka??
21.08.2010 19:04
анонимен написа:
kurva si mili4ka

Sudi6 po sebe si li??
цитирай
18. galatceq - kurva si mili4ka Sudi6 po sebe si ...
21.08.2010 19:06
mileidi46 написа:
анонимен написа:
kurva si mili4ka

Sudi6 po sebe si li??

:) Остави ги, изобщо не ме впечатляват такива !
цитирай
19. kapito - и
22.08.2010 11:38
как да се разбере кой какво му е числото ?
:)
цитирай
20. galatceq - как да се разбере кой какво му е чи...
22.08.2010 11:41
kapito написа:
как да се разбере кой какво му е числото ?
:)

Авесалом не прави разбор на числата от гледна точка на нумерологията . Ако въпросът ти е за личен хороскоп , сборът от всичките числа в рожденната дата дава т. нар. "път в живота" . Трябва да се редуцира до едноцифрено число ;)
цитирай
21. kapito - значи 3
22.08.2010 12:11
На вид тройката е красива, уверена в себе си, не-насилствена. Нейният интерес към

света е чисто егоистичен. Тя излъчва хармония в обкръжението, но в по-голяма степен я

притегля обратно при себе си.
харесвам :)
цитирай
22. makont - това отнася ли се за рожденните числа (дата+месец+година-редуцирано до едно число)?
24.08.2010 14:51
Боже, аз съм четворка, не си представях, че съм примитивна и ограничена форма, ръбеста, грозновата и примитивна. Да не говорим, че затварям в клетка духът. Жива се ожалих. Моля те, кажи нещо положително, че си се представих направо като демон, а според мен винаги съм била добър човек(до доказване на противното). Усмихната седмица от мен.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: galatceq
Категория: Хоби
Прочетен: 1797892
Постинги: 507
Коментари: 2666
Гласове: 9045
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31